[The Greencup x Jones] Trouper R - Clay Green Yellow - The Greencup

OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
PREV
NEXT
기본 정보
상품명 [The Greencup x Jones] Trouper R - Clay Green Yellow
상품요약정보 COLLABORATION
판매가 790,000

- The Greencup X Jones Trouper R Golf Bag 골프백을 소개합니다.

존스(JONES)는 1971년 미국 오리건주 포틀랜드에서 시작된 골프 백 전문 브랜드입니다. 존스의 창립자 조지 존스는 지하실에서 직접 골프백을 만들어 판매하기 시작했습니다.
존스컴퍼니는 50여년의 시간동안 선수들이 실용적으로 들수 있는 가방을 만들기 위해 집중했습니다.

이번 'The Greencup X Jones Trouper R Golf Bag' 콜라보레이션은 일회용 플라스틱병을 재활용한 리사이클 소재로 만들어진 '존스백'과 지속가능한 순환 (Circulation of Fine Fashion Materials)을 추구하는 '텍스고라운드' (TEXGOROUND®)사의 원단으로 제작된 어깨끈과 볼파우치가 만나 지속가능함을 담아낸 '더 그린컵'과의 콜라보레이션 제품으로 탄생했습니다.

브랜드가 지속가능한 원단을 사용하고, 고객들이 이를 구매하는 과정은 곧 ‘지속가능성 (sustainability)’의 또 다른 길이 됩니다.

- 편안한 어깨끈 / 7개의 수납 포켓 / 5디바인더 (오버사이즈 그립, 14개 클럽 모두 간단하게 정리 가능 / 방수 소재로 뛰어난 내구성)

(소재: 방수 재활용 F35-R 립스탑 패브릭)

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[The Greencup x Jones] Trouper R - Clay Green Yellow 수량증가 수량감소 790000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • DELIVERY


  배송 기간
   - 결제확인 후 평균 1~3일 소요(주말 및 공휴일 제외)됩니다. 


  배송비
   - 50,000원 이상 결제 시 무료배송
   - 50,000원 미만 결제 시 3,000원
   - 도서산간 지역 지역에 따라 추가 배송비가 발생할 수도 있습니다.

 • RETURN


  교환 및 반품 주소
   - [06028] 서울특별시 강남구 압구정로10길 20 (신사동) 3층
   
  교환 및 반품 시 주의사항
   - 상품 수령 후 7일 이내 교환/반품을 요청해야합니다.
   - 단순 변심으로 인한 교환/반품 시 배송비는 고객님이 부담해야합니다. 
   - 네이버페이 결제 시 배송중, 배송완료 상태의 주문은 네이버페이센터에서 반품 접수 가능합니다. 
   - 네이버페이 결제 시 구매 확정 후 교환/반품 접수는 더그린컵 고객센터로 문의바랍니다.
   
  교환 및 반품이 불가능한 경우
   - 교환/반품 요청 기간(수령 후 7일 이내)이 초과된 경우
   - 사용 흔적이 있거나 훼손, 오염된 경우
   - 택과 라벨이 훼손, 분실된 경우
   - 개봉 후 가치가 현저히 감소한 경우
   - 구매한 상품의 구성품(세트 상품 중 일부 상품, 사은품, 증정품 등)이 훼손 또는 누락된 경우
   
  고객센터
  010-7773-7239
  평일 13:00~17:00 / 토,일,공휴일 휴무